Vi behöver näring för att kunna växa!

Vad behöver du för näring för att må ditt bästa jag? 

Vilka är dina behov och finns det något du behöver förändra för att dina behov ska kunna bli tillfredsställda? 

Har du funderat över vilka dina värderingar är och hur de påverkar dig?


Många av oss har ett högt livstempo och vi upplever ständigt nya intryck från alla håll. Att uppleva känslan av att ständigt vara stressad och att ha tidspress är påfrestande för hälsan och för med sig en mängd negativa personliga, sociala, själsliga och kroppsliga konsekvenser. Många har en längtan efter att leva ett enklare liv, trots det så tenderar våra behov att öka och blir större. Våra behov skapar krav på oss, krav som t.ex. att prestera mer, tjäna mer pengar, att vara mer etc. 

Det är lätt att komma in i en ond cirkel men desto svårare att bryta invant mönster och få till en önskad förändring. När vi upplever höga stressnivåer fattar vi ofta omedvetna och skadliga val. För att minska t.ex. stressen, oron eller ångesten är det vanligt att vi tar till träning, mat, shopping, alkohol, droger, spel eller andra typer av sinnesförändrade medel som gör att vi upplever att vi återfår kontrollen av vårt liv och våra känslor och på så sätt upplever vi att vi mår bättre, i alla fall tillfälligt. Är du medveten om dina invanda beteendemönster?  Har du funderat på hur de påverkar dig i det långa loppet? Känner du igen dig och tycker det är svårt att få till en förändring?


I samtalsterapi gör vi en kartläggning där vi går igenom alla aspekter som påverkar dig just nu men även aspekter som är av betydelse från tidigare år. Du behöver själv ta ansvar för din egen förändring och jag finns med som ditt stöd under din resa. Jag ger dig verktyg anpassade utifrån dina behov som kommer att hjälpa dig att få en tydligare bild av dig själv. Det är ett tufft arbete att få till en önskad förändring men med beslutsamhet och mod, och framför allt vilja så går det.  

En liten tankeställare: Om vi tänker som vi alltid har tänkt, gör som vi alltid har gjort då blir det alltid som det har blivit. Vill du fortsätta i samma ekorrhjul eller känner du dig redo att få till en förändring genom att bryta ditt beteendemönster och ta första steget mot din nya hållbara livsstil? 


Första steget är att vara den vi vill vara. Att göra det vi vill göra är nästa steg. 


Ibland kör vi fast i utvecklingen och kommer inte vidare eller stöter på motstånd som vi behöver undersöka djupare men som kan vara svårt att nå enbart genom samtal. Då kan terapeutisk hypnos vara ett bra komplement och alternativ. Eller om du vill jobba med ett specifikt problem så som te.x. att tala offentligt inför publik eller har en fobi är denna typ av behandling ett jättebra verktyg.  Läs mer här.