Vad har du för mål, visioner och syfte? 

Har du de verktygen du behöver för att nå dina mål? 

Gör du det som du vill med ditt liv?

I kognitiv coachning fokuserar vi på nuet och arbetar oss framåt, utifrån KBT-metoden tanke - känsla - handling

Coachande samtal ökar generellt ditt fokus och din medvetenhet, vilket gör att du upplever mer klarhet. Med en stärkt självkänsla och en ökad självkännedom blir det lättare för dig att sortera vad som är viktigt för dig, det blir lättare att fatta beslut som hjälper dig vidare i din utveckling eftersom besluten du fattar är grundade utifrån dina behov och värderingar.


Min uppgift är att coacha dig och hjälpa dig att utveckla dina resurser optimalt

Jag är ditt bollplank under resans gång, lyssnar, ställer utmanande frågor och följer dig på din personliga resa mot ditt mål.  Jag hjälper dig att sortera ut dina tankar och steg för steg kartlägger vi dina behov utifrån dina förutsättningar. Jag tillhandahåller verktyg som hjälper dig att hantera livet på ett sätt som minskar stress, oro och lidande samt ökar förmågan att möta svårigheter och göra kloka val.


Är du redo att tända gnistan inom dig och påbörja din personliga resa? 

Varmt välkommen att kontakta mig.