Referenser

Mindfulness 

Klass F1, Mölleskolan, Skivarp

"De fem gånger du var hos oss bidrog till att vi personal kände en trygghet i hur vi kan använda oss av det. Framförallt att det var väldigt enkelt och okonstlat. Barnen kändes väldigt mottagliga för det. Upplever en trygghet i gruppen som blev tydlig för mig eftersom vi satt med som ”kunder”.
Barnen tyckte om att det kom någon utifrån. De kände snabbt ett förtroende för dig. De säger själv att de ska träna på att tro på sig själv
och att de ska vara rädda om varandra." /Marie, klassföreståndare