Om Mindful by Emma

Mindful by Emmas syfte är att hjälpa människor hjälpa sig själva till ett bättre välmående och en bättre livskvalitet. Visionen är att allt fler ska inse värdet i att bli mer medvetna om sig själva och inse vikten av att vara mån om att investera och arbeta förebyggande för sin egen hälsa. 

Mindful by Emma riktar sig både till privatpersoner och företag.

Om Emma

Fotograf Maria Neldeborn 
www.fotografmarianeldeborn.se

Jag påbörjade min egen personliga resa för många år sedan då jag kände att jag kom till ett vägskäl och kunde inte förmå mig att ta ett steg varken åt höger eller vänster. Jag satt fast i mina destruktiva tankar och min drivkraft och tron på mig själv försvann allt mer. Med hjälp av en coach som stöttade mig och gav mig värdefulla verktyg påbörjade jag min resa med mig själv. Den resan gav mig bl.a. insikten om hur viktigt och givande det är att stanna upp, lyssna inåt och välja mina tankar. Det var all kunskap om mig själv som gav mig motivationen och insikten om att jag vill hjälpa andra - ge andra samma möjlighet att må bra och utvecklas. Därför valde jag att utbilda mig till kognitiv coach. samtals- och hypnosterapeut via Lifecap, till mindfulnessinstruktör via Mindfulnesscenter och till Sensing Yoga-instruktör hos Mia Elmlund, sensingyoga.se

Allt grundligt arbete med mig själv ser jag som en förutsättning i mitt arbete att hjälpa och leda andra. Jag har ett stort genuint intresse för människor och för mig är det viktigt att möta mina medmänniskor med respekt, tillit och ett öppet och stort hjärta.