Förebyggande friskvård i en kreativ lärmiljö!

”Att berömma prestationer ökar självförtroendet, men det är självkänslan som behöver odlas”


Mindfulness är ett verktyg som hjälper dig själv, dina kollegor och eleverna att må bättre, hantera stress, sova bättre, bli mer balanserade, utveckla sig själva och fungera bra både i skolan som på fritiden. Att lärarna är insatta och har egen erfarenhet av mindfulnessträning gör att de känner sig lugna och harmoniska, vilket ger effekter både på arbetsmiljön och eleverna.


Elevernas situation

Många elever upplever att det ställs höga krav på dem, både från omgivningen och sig själva. Bl.a. när det gäller att lyckas med betygen, hinna med alla aktiviteter, stressen över att passa in, hanteringen av sociala medier etc.

Dagligen omges vi av många intryck och mängder av information, som ofta förmedlas via skärmar. Detta ständiga flöde av intryck och information gör att barnens hjärnor tränas i att snabbt byta fokus, vilket leder till att de blir bättre på det och får då istället svårare att koncentrera sig. Stressymptom som huvudvärk, magont och sömnproblem är vanliga i skolan. 

Dagliga mindfulnessmeditationer kan hjälpa eleverna att öka medvetenheten om sig själva och kroppens signaler samt stärka koncentrationsförmågan och självkänslan. Det räcker med några få minuter per dag.


Mindfulness effekter:

Ökad koncentrationsförmåga och mindre stress och oro

Träning i Mindfulness ökar förmågan att fokusera och att hantera den stress, tidspress och de höga krav som ofta ställs i skolan. Träningen hjälper pedagoger och elever att behålla sitt lugn och förbli stabila även vid svåra påfrestningar.


Självinsikt och medkänsla

Mindfulness leder också till ökad förmåga att hantera känslor. Med god självkännedom blir man mer inkännande med sig själv och andra och kan bättre reflektera över sina handlingar. Med mindfulnessträning ökar grundtryggheten och medkänslan med sig själv och andra.

 

Ökad självmedvetenhet

Hur väl man känner sig själv avgör hur man bemöter människor och hanterar situationer. Med god självkännedom blir man mer konsekvent och rak, vilket är en stor fördel i all kommunikation på arbetsplatsen/i skolan. Det ger också eleverna ett verktyg med mer självinsikt och möjlighet till en ökad trygghet. Att inte svara på all yttre påverkan utan göra medvetna val.

 

Ökad självkänsla– bidrar till minskad mobbning

Skapa värdegrund och minska konflikter:

Att tillsammans i skolan skapa en gemensam värdegrund leder till mindre konflikter och ökad förståelse för olikheter som i sin tur kan leda till minskad mobbing och förstörelse.

 

Andra effekter:

-         Minskad stress, hos pedagogerna och eleverna

-         Minskade sjuktal

-         Förbättrad lärmiljö och arbetsmiljö

-         Ökad kreativitet

-         Ökat fokus och koncentrationsförmåga

-         Främjar känslomässig balans

-         Förebygger psykisk ohälsa hos elever

-         Lära sig att vara öppen för andra åsikter än sina egna.


Olika metoder

Det finns flera möjligheter att jobba med mindfulness i skolan. Kontakta gärna mig så går vi igenom hur din skola/klass förutsättningar och behov ser ut. Utifrån det hittar vi en metod som passar er.