Förebyggande friskvård för dina medarbetare!

Är ditt företag en attraktiv arbetsplats? Är du mån om medarbetarnas hälsa?  

Vill du behålla och vårda den kompetens som medarbetarna besitter samt attrahera nya kompetenser?Att erbjuda mindfulness som friskvård på arbetsplatsen har många positiva effekter och är förebyggande för hälsan. Förutom alla hälsofördelar kan kontinuerlig träning av mindfulness även bidra till bättre samhörighet och kommunikation bland medarbetarna, förbättrad arbetsmiljö, ökad koncentrationsförmåga, effektivitet och produktivitet.


Mindfulnessträning handlar om att:

 • Öka insikten om oss själva, våra beteenden och reaktionsmönster
 • Öka förmågan att göra fler medvetna val och ger ökad förmåga att fokusera
 • Lära oss våra tankemönster - Tankemakt


Några vinster med mindfulnessträning är:

 • Öka uppmärksamhet och medvetenhet
 • Öka produktivitet och effektivitet
 • Minska sjuklönetalen
 • Ökat arbetsminne
 • Mer fokuserad/koncentrerad – skapar ett flow
 • Bli mer proaktiv istället för reaktiv – Mer balanserad
 • Insikter om beteende – Tankemakt
 • Närvarande i relationer med medarbetare, kunder, vänner, partner och barn
 • Hantera stress bättre
 • Bättre sömn
SMÅ DOSER – 10 minuter om dagen gör skillnad!


Förslag på upplägg:

 • Inspirationsföreläsning
 • Planering mot resultat genom bl.a. en förstudie
 • Träffar i grupp eller individuellt
 • Träning i eget träningsprogram för varje individ
 • Avslutar med uppföljning, handlingsplan och utvärdering.


Hör av dig till mig och låt oss prata om hur behovet ser ut på ditt företag och om vilka möjligheter ni har. Utifrån det skräddarsyr jag ett upplägg som passar din arbetsplats.

För kontakt, mer information eller offertförfrågan, klicka här.


Läs mer om mindfulness här.